A A A

Чи-гун

Китайска гимнастика, при която се използват различни двигателни енергийни упражнения с цел премахване на напрежението и достигане пълна хармония между вътрешния и външния свят. Физически и мисловни практики от света на китайската традиция за работа с физическото тяло на външно (физическо ниво) и вътрешно (енергийно) ниво. Това е работа (Гун) с Вашата жизнена енергия (Чи), която е част от Вселенската енергия. По време на тази работа с физическото тяло, дишането и ума, Вие създавате единство между Земята, Космоса и Човека, в което единство сте в хармония с Вселената и нейното Дихание. На практика това е система от прости физически и дихателни упражнения съчетани с ума и сърцето, които се изпълняват в движение или статика и са достъпни за изпълнение от всички възрасти. За тях се изисква само минимално физическо усилие, концентрация и търпение.

Чрез използване на универсалната космическа енергия Чи се постига отлично здраве и дълголетие, отварят се и се прочистват енергийните канали, като се подобрява циркулацията на енергията и кръвта в организма. Всичко това води до регенериране и обновяване на клетките, а оттам и до укрепване на физическото, психическото и енергийното здраве, както и подобряване на гъвкавостта на тялото и ума.

Към системата на ЧиГун са включени и техники за самомасаж (за изучаване са включени три практики):

  • самомасаж на седем зони от човешкото тяло;
  • самомасаж на четири зони от човешкото тяло;
  • самомасаж на пет траектории (пътя) по човешкото тяло.